12 burca ve binlerce derde 99 esma

Hangi burçta Allah'ın sıfatlarının hangisi baskın ya da hangisi eksik? Gerçek mutluluk için hangi esmalar zikredilmeli?

  • Giriş : 22.11.2012 17:01
  • Güncelleme : 28.11.2012 12:49
12 burca ve binlerce derde 99 esma
"ZİKİR İNSANDA ZATEN VAR OLAN POTANSİYELİ AÇIĞA ÇIKARIR"

DR. ENDER SARAÇ

Nasıl ki biz hastanın kan değerlerini ölçüp, ne eksik ne fazla bakıp ona göre ilaç ya da vitamin takviyesi yapıyoruz, esmalar için de aynı şey geçerlidir. Örneğin bir insanda Cebbar esması çok fazlaysa Halim esmasını zikrederek bunu dengeleyebilir.

Sözcüklerin enerjisi vardır, esmalar da birer enerjidir ve zikredilince kişide potansiyel olan esma özellikleri açığa çıkar. Tıpkı elektrik düğmelerinden hangisine basarsanız ona ait olan odanın ışığının yanması gibi. Tüm sıfatlarımız Allah'tan gelir, o sıfatların kişide soruna yol açmalarının nedeni fazla ön plana çıkmış olmalarıdır. Tıpkı ilacın fazlasının zehirli olması gibi.

LEVENT AKKAYA

(Rota Akademi kurucusu. Astroloji haritasına göre kişisel esma çalışmaları hazırlıyor.)

Esmalar tüm evrenin potansiyelini açığa çıkaran enerji parçacıklarıdır. Her duygu ve düşüncemiz ile beyindeki nöronlarımız ağacın dalları gibi belli bir şekilde dizilir. Esmalar ile bu dizilimi değiştirerek kendimizde olumlu sıfatların tecelli etmesini sağlayabiliriz. Her insanda bazı esmaların özellikleri yoğun, bazıları zayıftır. Bunu bir orkestradaki enstrümanlar gibi düşünebiliriz. Ekolayzır ile nasıl bazılarının sesini yükseltip bazılarınınkini alçaltabiliyorsak sıfatlarımızı öyle yoğunlaştırıp azaltabiliriz. Örneğin günümüz insanının en önemli eksikliği Hâkim sıfatının eksikliğidir.Çocukluğumuzdan itibaren tecrübelerimiz, çevremizden duyduklarımız ve okuduklarımızla belli kalıplar ediniriz. Ve bir şeye karar verirken karar veren biz değil, o kalıptır. Bir süre sonra insan otomatik davranışlar sergilemeye başlar. Bu da hâkimiyetin yitimidir. Hâkim esmasını zikrederek daha yerinde kararlar verebiliriz.

Esmaların ses olarak belli frekansları vardır, tıpkı Hint mantraları gibi. Bunları zikrederek o gün için istediğimiz bilinç halini yaratabiliriz. Fakat bu kalıcı olmaz. Kalıcı olması için esmaların manalarını idrak ederek okumamız gerekir. Sonuç birden alınmaz, esma zikretmek bir kaba damla damla doldurulan su gibidir, zaman içinde dolar ama hiçbir damla boşa gitmez.

**

TIPKI AVATAR FİLMİNDEKİ GİBİ…
PSİKİYATRİST PROF. DR. MUSTAFA MERTER ("Dokuz Yüz Katlı İnsan" kitabının yazarı)

Güzel isimler diye de isimlendirilen esma, İslâm ve onun ayrılmaz bütünü tasavvuf telâkkisine göre evrende yaratılmış her şeyin kodlarıdır. Hani bir ürün aldığımız zaman üstünde bir barkod o ürünün özgül tanımını belirler, bunun gibi. Sayıları genelde zannedildiği gibi 99 değil sonsuzdur. İnsan bu konuda, diğer tüm yaratılmışlara göre çok özel bir şerefe nâil olmuştur, tüm isimlerin bilgisi kendisine, tabiri mazur görün, programlanmıştır. Bu programı potansiyel/kuvvet olarak derinliklerinde taşır.

Modern bilimle bir mukayese yaparsak, kuantum fiziğinin bir teorisi, tüm maddi evrenin, iki boyutlu iplikçik denen parçacıkların titreşiminden meydana çıktığını savunur (string theory). Öyleyse her molekül bir notadır ve insan nota zenginliği itibarıyla, eğer onları doğru icra ederse, eşi
bulunmaz bir melodidir. Ruhsal hastalık deyimi de maalesef dilimize yanlış girmiştir. Ruh hastalanmaz, nefs (psike) hastalanır. Psikiyatride tedavi ilaçlar, psikoterapi ve sosyoterapi vasıtalarıyla gerçekleşir. Gerektiğinde ilaç verilir ama doğrusu her ilaç tedavisinin ya destekleyici veya derinliğine araştırıcı bir psikoterapi refakatinde gitmesidir.

Üçüncü aşama ise sosyoterapi, kişinin güncel hayatını yeniden şekillendirmesidir, bu üçlüye bio-psiko-sosyal yaklaşım denir. Değişik psikoterapi yöntemleri vardır, bizim Türkiye Benötesi ekolü olarak benimsediğimiz yaklaşım Sufi psikolojisinden esinlenerek gerçekleşir, bir diğer adı da nefs psikolojisidir.

Bu çerçevede hastalarımıza terapinin belirli aşamalarından sonra, okumalar da tavsiye ederiz. Meselâ Hz. Mevlâna, Hz. Yunus Emre'nin eserleri gibi. Bu eserlerin birçok yerinde derin hikmetlerin yanısıra "isim"ler de zikredilir ve bu "kodların" üzerine tefekkür (derinliğine düşünme) hastanın daralmış dünya görüşüne yeni boyutlar katabilir. Depresyonun en krizli dönemi sözünü ettiğim girişimlerle (ilaç ve/veya psikoterapi) atlatıldıktan
sonra, psiko-spritüel tedavi çerçevesinde isimler üzerine tefekkür de devreye girebilir. Meselâ, Kuran-ı Kerîm'deki, Hadîd Sûresinde yer alan, "huve'l evvelu vel âhiru, ve'z-zâhiru vel bâtinu / sen evvelin evvelisin, sonranın sonrasısın, açıkça görünen ve görünenin ötesindeki her şeyin özüsün" âyetinde geçen isimler üzerine tefekkür bu hastaya yepyeni boyutlar açabilir.

"Evvel/Âhir; Zâhir/Bâtın" ikiye bölünmüşlüğü üzerine tefekkür ve bir varlığın tüm bu bölünmüşlüğün ötesinde olabileceği fikri bazı insanlarda birdenbire varoluşun üzerindeki sis perdesini kaldırabilir. Sınırlar
genişler, ufuk açılır ve derin anlam hissedilir. Dikkatinizi çekerim zihnî/rasyonel olarak değil, çünkü zihin bu yükü kaldıramaz, ama kalbî
olarak insan görünmez sınırları aşabilecek, aşkın bir varlıktır. Gençlerin hoşuna gitsin diye modern bir benzetme yaparsak, sanki Avatar filmindeki Jack Sully, kötürüm bedenini makinede uyutmuş ve yeni bedeniyle Pandora gezegeninin muhteşem ormanlarına gelmiştir.
Yanlış anlaşılmasın hastaya esma çekmesi söylenmez, sadece yardımcı bir metot olarak, esma üzerine tefekkür etmesi önerilir.

**

ZİKİR EYLEM SONUÇ
IŞIK ELÇİ (Kuantum Düşünce Yaşam Merkezi kurucusu. Esma-ül Hüsna ve Melek Kartları kitabının yazarı)


Esma-ül Hüsna'ları kendimiz için zikretmeliyiz. Bir başka insanın özgür iradesine müdahale etmek amaçlı ya da hırslar, korkular için olmamalı.
Biz danışanlarımla çalışmalarımızda yedi esma belirliyoruz; şimdiki durum, hayat amacı, geçmiş ve dönüştürülecek inanç tohumları üzerine. Şimdiye kadar "hayır bunlar benim olamaz" diyen olmadı. Tamamen bir sihir işliyor. Yüzüncü adı dışarıda aramamak lazım. İnsan yaratanın halifesi olup mutlu olmayı seçtiğinde zaten yüzüncü ismi tamamlıyor.

**

ŞEHİR İNSANI BU ESMALARI OKUSUN"
SOSYOLOG-YAZAR NİYAZİ ALTILAR
("Hayatın büyük sırrı; Beşinci Element" kitabının yazarı)

Esmalar insanın içinde eksik olan enerjileri tamamlar, zarar veren negatif enerjileri de yok eder. Benim tavsiyem gece namazından ya da teheccüd namazından sonra secdeden kalkmadan yapılmasıdır. Günümüzde şehir hayatını yaşayan insanlar, Ya Hayy, Ya Latif, Ya Rezzak, Ya Cebbar, Ya Halim esmalarını zikrettikleri zaman, hayatın onlar için daha kolay hale geleceklerini fark edeceklerdir.

**

KÜRT MESELESİNE ESMA ÇÖZÜMÜ

Levent Akkaya, ülkemizdeki terör sorunu üzerine, Türkiye'nin hangi esmalara ihtiyacı olduğunu şöyle anlatıyor: "Bunca acı güç ve hâkimiyet
isteminden kaynaklanıyor. Bu, bireysellikten bütünselliğe geçecek bilinci edinmekle çözülür. Alim esması bize bilginin kapısını açacak, o bilgi cehaleti alacak ve insanlığı başkaları tarafından anlatılanlarla değil düşündükleriyle yaşama yoluna itecektir. Hay ve Kayyum esmaları bizlerde her an milyarlarca yaşamın can bulduğu bu alemde her şeyin nasıl birbirine bağlı ve ahenk içinde ilerlediğini anlayacak bilinci verecektir."

***

HANGİ BURCA HANGİ ESMA

Her burcun, gezegenlerin konumlanmasından kaynaklanan bazı zorlayıcı kişisel özellikleri olabilir. Esmalar ise, öne çıkan negatif özellikleri
dengeleyecek etkilere sahip. İşte Levent Akkaya'nın burçlara göre okunmasını tavsiye ettiği esmalar…

KOÇ
HALİM (88 KEZ): Sinirlenmeye, merhametsizliğe ve heyecanlanmaya karşı.
METİN (500 KEZ): Direnci arttırmak ve gücü korumak için.
HAKİM (78 KEZ): Neyin nereye varacağına ve onu nasıl kontrol edebileceğinize dair açılımlar yapar.

BOĞA
BASİR (302 KEZ): Olayları oldukları gibi algılamak için.
BASIT (72 KEZ): Hem fiziki hem ruhi olarak sıkışmış tüm özellikleri feraha çıkartır.
KADİR (305 KEZ): Yapabilme gücünü ön plana çıkarır.

İKİZLER
REŞİD (514 KEZ): Olayları hedefe vardırmak için zikredilir.
KAYYUM (156 KEZ): Her anda ve her oluşta hayat bulan her ne varsa düzenli ve tüm diğer etkilerle uyumlu bir şekilde var olmasını sağlar.

YENGEÇ
KUDDÜS (170 KEZ): Biriken negatif etkilerin temizlenmesinde büyük etkisi görülür, sezgileri de güçlendirir.
MUSAVVİR (336 KEZ): Yaşamınızda yeni şeyleri var etmek yolunda kullanabilirsiniz…
CEBBAR (206 KEZ): Yaşamınızda uğraş isteyen konularda hükmünüzü arttırmak için zikredilir.

ASLAN
HALİM (88 KEZ): Sakinlik ve yumuşaklık kaynağıdır.
VEDUD (200 KEZ): Yaşamınıza daha fazla aşk ve sevgi çekmenize yardımcı olur.
MÜHEYMİN (145 KEZ): Güven duygusunu hissetmek istediğiniz her durumda kullanabilirsiniz.

BAŞAK
KAYYUM (156 KEZ): Düzen istediğiniz her durum için…
BASIT (72 KEZ): Maddi manevi sıkıntıları giderir.
MUHYİ (68 KEZ): Ruhen ve bedenen sağlık verir.

TERAZi
METİN (500 KEZ): Güç ve sağlamlık kazandırır.
REŞİD (514 KEZ): Yaşamınızda sonuca ulaştırmak ve gelişimini sağlamak istediğiniz her yönde kullanabilirsiniz.
AZİM (1020 KEZ): Kendi varlığımızdaki değeri anlayabilir, bunu yükseltebilirsiniz.

AKREP
MÜTEALİ (551 KEZ): Hem ruhsal tekamül açısından hem maddi, manevi bütünleniş açısından kendinizi tamamlanmaya doğru yöneltmenizi sağlar.
NAFİ (201 KEZ): Bolluk ve bereketi çekmek için zikredebilirsiniz.
GAFFAR (1281 KEZ): Tüm evrende negatif oluşları silen bir rahmet kapısıdır.

YAY
RAHİM (258 KEZ): Yaşamınızda korumak, kollamak ve büyütmek istediğinizi her olay için.
AZİZ (94 KEZ): Bu esmanın manasında Allah'ın hiçbir şartta mağlup edilemeyeceği, her şeyin onun lehine döneceği betimlenir.
HAKİM (78 KEZ): Kontrol eden, her olayı ve oluşun izleyeceği süreci bilen ve müdahale edebilen anlamını taşır.

OĞLAK
NUR (256 KEZ): Yaşamınızda ışığın o muhteşem gücünün devrede olmasını istiyorsanız bu esmayı sıkça kullanın.
NAFİ (201 KEZ): Maddi ve manevi size faydalı olan şeylere kapı açmak için faydalıdır.
VEDUD (200 KEZ): Yaşamınıza daha fazla aşk ve sevgi çekmenize yardımcı olacaktır.

KOVA
MÜTEALİ (551 KEZ): Olduğunuz bilinçten çok daha derin bir bilince ve anlayışa akmak isterseniz bu esma harika bir anahtardır.
LATİF (129 KEZ): Yaşamınıza güzellikleri çekmek adına kullanabilirsiniz. Hayırlı haberleri ulaştırır.
BASIT (72 KEZ): Tüm darlıkları giderir, gönlü ferahlatır.

BALIK
KAVİYY (116 KEZ): İrade gücü ve ruhsal kuvvet de söz konusudur. KADİR (305 KEZ): Bu esmada yapabilme gücü ön plandadır, kontrol vardır.
MELİK (90 KEZ): Yaşamınızda maddi, manevi sahip olmak istediğiniz oluş ve durumlarla ilgili bu esmayı zikredebilirsiniz.


Nasıl ki biz hastanın kan değerlerini ölçüp, ne eksik ne fazla bakıp ona göre ilaç ya da vitamin takviyesi yapıyoruz, esmalar için
de aynı şey geçerlidir. Örneğin bir insanda Cebbar esması çok fazlaysa Halim esmasını zikrederek bunu dengeleyebilir. Sözcüklerin
enerjisi vardır, esmalar da birer enerjidir ve zikredilince kişide potansiyel olan esma özellikleri açığa çıkar. Tıpkı elektrik düğmelerinden hangisine basarsanız ona ait olan odanın ışığının yanması gibi. Tüm sıfatlarımız Allah'tan gelir, o sıfatların kişide soruna yol açmalarının nedeni fazla ön plana çıkmış olmalarıdır. Tıpkı ilacın fazlasının zehirli olması gibi.

**
"GÜNÜMÜZ İNSANINDA HAKİM SIFATI EKSİK"
TIKLA TAKİP ET
ASTROLOJİ