Tüm kamu kuruluşlarında atamalar durduruldu

Tüm kamu kuruluşlarında atamalar durduruldu
31 Ağustos 2015, 10:05

Başbakanlık'tan atama genelgesi: Tüm kamu kuruluşlarında atamalar durduruldu. Bakanların yetkisi Başbakan'ın iznine bağlandı.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında bazı istisnalar haricindeki naklen veya açıktan atamalar durduruldu.

Atamaların durdurulduğuna dair Başbakanlık Genelgesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, TBMM İdari Teşkilatı, Anayasa Mahkemesi, hakim ve savcı adaylarının atanmaları yönünden ilgisine göre Adalet Bakanlığı veya Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu, Sayıştay Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Milli İstihbarat Teşkilatı, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler hariç);

BİZE ULAŞIN