Cemevi ve dedeye standart

Cemevi ve dedeye standart
13 Nisan 2016, 10:39

Hükümetin, Alevi açılımı çerçevesinde getirmeyi planladığı yasal düzenlemede Cemevlerine özel statü verilmesinin yanı sıra, Cemevi ve dedelere standart getirilmesi planlanıyor.

Kabinede ve AK Parti'nin ilgili birimlerinde tartışılan ve henüz son şekli verilmeyen yasa hazırlığında en önemli nokta, cemevlerinin yasal statüsünün ne olacağı. Cemevinin statüsünün ne olacağı, üzerinde değerlendirmelerin devam ettiği kritik maddelerden birini oluşturuyor. Verilecek statüye göre cemevinin bağlı olacağı kurum şekillenecek.

STATÜ BELİRLENECEK

"İbadet merkezi" olarak kabul edilmesi halinde yeni cemevlerinin açılması Diyanet İşleri Başkanlığı'nın iznine tabi olacak. O zaman tıpkı cami açılışı gibi cemevinin de açılabilmesi için arsa tahsisinden itibaren her aşaması izne tabi tutulacak. "İrfan merkezi" veya "kültür merkezi" gibi bir statü olması halindeyse Kültür Bakanlığı'nın sorumlu olması söz konusu olabilecek. Henüz hangi statünün verilmesi gerektiği konusunda kesin karar oluşturulmayan düzenlemede, ibadet evi statüsünün verilip verilmeyeceği üzerinde duruluyor.

DEDELİK TESPİTİ

Hangi kuruma bağlı olursa olsun dedelere de bir standart getirilecek. Cemevinde görev yapacak Alevi dedesinin gerçekten "dede"lik özelliği taşıyıp taşımadığının tespiti yapılacak. Dedeliğin aktarımına ilişkin soy kütüğünden ispatının yanı sıra, dedelerin Alevi/Bektaşi kültürüne dair bilgilerinin de bir sınava tabi tutularak ölçülmesi de tartışılıyor.

Şerife Güzel/Star

BİZE ULAŞIN